18498443 - kid boy playing with construction set over white background

Rozdílová zkouška pro absoloventy profesní zkoušky Chůva

2 000

Vyklad Novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině:

Od 1. 7. 2022 (pro poskytovatele s oprávněním vzniklým před účinností zákona až od 1. 10. 2024) začne platit nová podmínka, že při péči o děti bude vždy alespoň jedna z pečujících osob muset mít novou profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině. Z hlediska bezproblémového provozu bude výhodné, když si časem odbornost doplníte. Obě profesní kvalifikace se částečně překrývají, takže absolvent MPSV ČR – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M – bude moci složit jen ty části, kterými se nová profesní kvalifikace liší.

Délka kurzu: 6 hodiny (kurz probíhá v on-line prostředí) – pátek 16.9.2022 od 14:00

Zkouška probíhá prezenčně v akreditovaných prostorách Scholaservisu Prostějov.

Vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání, profesní zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M

Profil absolventa: Můžete pracovat jako kvalifikované chůvy v dětských skupinách.

Zkouška z profesní kvalifikace je nejvyšším typem zkoušky, kterou můžete ve své profesi vykonat. Po absolvování dílčí zkoušky z profesní kvalifikace obdrží účastník celostátně platný certifikát, na jehož základě může žádat o pracovní pozici chůvy v dětské skupině.

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Holásková
metodik DVPP a koordinátor online kurzů
mobil:731 503 938
e-mail:e.holaskova@scholaservis.cz


přednášející
termín Přípravný kurz online 16.9.2022, od 14:00
Zkouška probíhá prezenčně v akreditovaných prostorách Scholaservisu Prostějov.(vše bude ještě upřesněno na přípravném kurzu)
Přesná adresa místa zkoušky: Palackého 151/10, Prostějov 796 01
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání chůvy
zaměření / /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba