vzdělávání

pedagogických

pracovníků a středisko

služeb školám

vyhledávání

Vzdělávání pro školy
a školská zařízení

Široká nabídka kurzů, seminářů a dalších vzdělávání pro pedagogické i nepedagogické pracovníky.

Další služby

Nabízíme dodávky pomůcek a celé spektrum dalších služeb, od vedení mezd až po účetní služby.

Scholaris

Pro žáky základních škol a jejich rodiče každoročně pořádáme přehlídku středních škol Olomouckého kraje.

 

Scholaservis

Naše společnost navazuje na základě smlouvy o prodeji závodu na činnost příspěvkové organizace Olomouckého kraje SCHOLA SERVIS. Veškerá činnost ekonomického charakteru přešla na nástupnickou společnost, která je tvořena skupinou právních subjektů  SCHOLA acounting a SCHOLA education.

SCHOLA acounting kromě standardních služeb jako je vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky zajišťuje pro klienty také daňové a právní služby. SCHOLA education zabezpečuje pro klienty kurzy, semináře a další vzdělávání, zaměřené zejména na další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám [více zde...]

Aktuality

Připravili jsme pro Vás novou nabídku vzdělávacích kurzů.

Také v tomto školním roce pořádá naše společnost celou řadu kurzů a seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Konkrétní nabídku naleznete v sekci 

 

 

rozhodnuti MSMT

Rozhodnutí MŠMT
o zápisu SCHOLA education do rejstříku škol a školských zařízení
PDF, 672 kB