další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám

Nejbližší volné semináře

škola

Studium pro asistenty pedagogů

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga. Studium pro…

termín: září - prosinec 2020
uzávěrka: 18.09.2020
místo:

7 000 Více informací
4634809 - kid singing, with black microphone on white background

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence

Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty. Vychází z Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k…

termín: říjen - listopad
uzávěrka: 23.09.2020
místo:

4 800 Více informací
18498443 - kid boy playing with construction set over white background

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M

Zkouška z profesní kvalifikace je nejvyšším typem zkoušky, kterou můžete ve své profesi vykonat. Po…

termín: říjen_listopad 2020
uzávěrka: 24.09.2020
místo:

5 500 Více informací

logo

Naše společnost navazuje na tradici příspěvkové organizace Olomouckého kraje SCHOLA SERVIS a pokračuje v její činnosti. Nástupnická společnost je tvořena skupinou právních subjektů SCHOLA acounting a SCHOLA education. Našimi klienty jsou především města, obce a kraj a jimi zřizované příspěvkové organizace jako jsou zejména mateřské, základní a střední školy, ale i také podnikatelské subjekty, OSVČ, právnické osoby a široká veřejnost. Cílem naší společnosti je poskytovat klientům co nejkomplexnější služby.

V oblasti školství zajišťujeme příspěvkovým organizacím měst a obcí veškeré ekonomické a právnické služby, se kterými se mohou při své práci setkat. Naším záměrem je zjednodušit práci ředitelům škol a školských zařízeni, dát jim jistotu v tom, co dělají, aby tím získali prostor školu vést a realizovat své záměry i záměry zřizovatele. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám zajišťujeme veškeré ekonomické a právní služby, se kterými se mohou při svých aktivitách setkat.