vzdělávání

pedagogických

pracovníků a středisko

služeb školám

vyhledávání

Vzdělávání pro školy
a školská zařízení

Široká nabídka kurzů, seminářů a dalších vzdělávání pro pedagogické i nepedagogické pracovníky

Vzdělávání veřejnosti

• Žáci a studenti 
• Rekvalifikace 
• Výtvarné dílny 
• Další vzdělávací akce

Další služby

Nabízíme Dodávky pomůcek
a služeb Nabízíme celé spektrum dalších služeb, od ubytování, autodopravu až po účetní služby

Scholaservis

Jsme zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace, je akreditovaná vzdělávací organizace. Úkolem organizace je poskytování pomoci školám a školským organizacím plnit výchovně vzdělávací úkoly. Schola servis zabezpečuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, činnosti související s organizací soutěží a přehlídek středních škol "Scholaris". Poskytuje služby v oblasti informačních technologií, poradenský servis a metodickou pomoc v oblasti zpracování projektů Evropské unie. Vykonává činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a zpracování mezd. Dále poskytuje ubytovací služby a silniční motorovou dopravu. Schola servis se těší na další spolupráci a přeje Vám hodně sil, tvůrčího elánu a pevné nervy v tomto školním roce. Věříme, že budete s naší nabídkou a prací spokojeni.

Aktuality

Schola Servis Prostějov, Olomoucká 25 nabízí

Studium pedagogiky – speciální modul pro asistenty pedagogů
Možnost získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. (80 hodin)

Číslo semináře: 02963
Cena: 6500 Kč
Zahájení: 15. 1. 2016

Podrobnosti včetně přihlášky naleznete na tomto odkazu

Kontakt:
e-mailem: r.krahulcova@scholaservis.cz, n.kocourkova@scholaservis.cz
telefonicky: 721 087 136,
721 859 077


certifikat duveryhodna firma small

certifikat spolehliva firma small