další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám

Nejbližší volné semináře

4634809 - kid singing, with black microphone on white background

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence

Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty. Vychází z Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k…

termín: únor - květen 2018
uzávěrka: 23.01.2018
místo:

4 800 Více informací
18498443 - kid boy playing with construction set over white background

Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem kurzu je vybavit předškolní pedagogy kompetencemi, které umožní úspěšnější začlenění dvouletých dětí do MŠ.…

termín: únor 2018
uzávěrka: 28.01.2018
místo:

3 000 Více informací
kindergarten-504672_960_720

Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele

Studium je realizováno podle § 22 odstavce 1 písmena b) zákona číslo 563/2004 Sb., o…

termín: únor - březen 2018
uzávěrka: 30.01.2018
místo:

7 500 Více informací

logo

Naše společnost navazuje na tradici příspěvkové organizace Olomouckého kraje SCHOLA SERVIS a pokračuje v její činnosti. Nástupnická společnost je tvořena skupinou právních subjektů SCHOLA acounting a SCHOLA education. Našimi klienty jsou především města, obce a kraj a jimi zřizované příspěvkové organizace jako jsou zejména mateřské, základní a střední školy, ale i také podnikatelské subjekty, OSVČ, právnické osoby a široká veřejnost. Cílem naší společnosti je poskytovat klientům co nejkomplexnější služby.

V oblasti školství zajišťujeme příspěvkovým organizacím měst a obcí veškeré ekonomické a právnícké služby, se kterými se mohou při své práci setkat. Naším záměrem je zjednodušit práci ředitelům škol a školských zařízeni, dát jim jistotu v tom, co dělají, aby tím získali prostor školu vést a realizovat své záměry i záměry zřizovatele. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám zajišťujeme veškeré ekonomické a právní služby, se kterými se mohou při svých aktivitách setkat.