Scholaris

Scholaris

Scholaris je přehlídka středních škol, kterou každoročně pořádáme ve všech okresech Olomouckého kraje. Jejím cílem je poskytnout žákům základních škol a jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji.

 

Co Scholaris přináší?

 • informace o studiu na středních školách pro školní rok 2023/2024
 • přehled o studijních a učebních oborech
 • informace o přijímacím řízení
 • výhled uplatnění zvolených profesí v praxi

 

Pro koho je přehlídka Scholaris určena?

 • pro žáky základních škol
 • pro rodiče a jejich zástupce
 • pro ředitele a výchovné poradce základních škol
 • pro zástupce středních škol a učilišť, kteří budou prezentovat své obory ukázkami svých činností, videoklipy škol apod.
 • pro absolventy a ostatní zájemce

 

Kdo se na přehlídce Scholaris prezentuje?

 • školy z příslušných i jiných okresů s nabídkou oborů vzdělávání
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce
 • zástupci firem a hospodářské komory