O společnosti

O společnosti

Naše společnost navazuje na tradici příspěvkové organizace Olomouckého kraje SCHOLA SERVIS a pokračuje v její činnosti. Nástupnická společnost je tvořena skupinou právních subjektů SCHOLA acounting a SCHOLA education. Našimi klienty jsou především města, obce a kraj a jimi zřizované příspěvkové organizace, jako jsou zejména mateřské, základní a střední školy, ale také podnikatelské subjekty, OSVČ, právnické osoby a široká veřejnost. Cílem naší společnosti je poskytovat klientům co nejkomplexnější služby.

V oblasti školství zajišťujeme příspěvkovým organizacím měst a obcí veškeré ekonomické a právnické služby, se kterými se mohou při své práci setkat. Naším záměrem je zjednodušit práci ředitelům škol a školských zařízeni, dát jim jistotu v tom, co dělají, aby tím získali prostor školu vést a realizovat své záměry i záměry zřizovatele. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám zajišťujeme veškeré ekonomické a právní služby, se kterými se mohou při svých aktivitách setkat.

SCHOLA acounting kromě standardních služeb jako je vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky zajišťuje pro klienty také daňové a právní služby prostřednictvím personálně spřízněné advokátní kanceláře JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D., Prostějov a daňové kanceláře Daňové spory, a.s. zaměřující se na daňové spory s finančním úřadem.

SCHOLA education zabezpečuje pro klienty kurzy, semináře a další vzdělávání, které je zaměřené zejména na pedagogické pracovníky. Společnost je za tímto účelem akreditovaná jako vzdělávací organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Klienty žádanou a hojně využívanou službou je také poskytování poradenského servisu a metodické pomoci v oblasti zpracování projektů Evropské unie. V rámci zachování tradice naše společnost pořádá každoroční přehlídky středních škol „Scholaris“ na území celého Olomouckého kraje pod záštitou krajského odboru školství. Rovněž ve spolupráci s Olomouckým krajem vydává měsíčník „Zpravodaj školství“, který je určen především školám a školským zařízením.