GDPR, Mzdy

GDPR, Mzdy

Naším posláním je nabízet školským subjektům kvalitní ekonomicko-právní poradenství tak, abychom vám pomohli ulehčit z administrativní zátěže a vy se mohli plně věnovat své nejdůležitější činnosti – poskytovat kvalitní vzdělání.

Tyto služby poskytujeme nejen školským subjektům, ale i obcím.

Problematika GDPR je tedy další oblastí, ve kterém se odráží naše poslání.

Sestavili jsme tým odborníků z právní, ale i IT oblasti, kteří vás provedou právní úpravou Nařízení GDPR spojenou s problematikou ochrany osobních údajů, připraví vás, a to prostřednictvím našeho školení nebo výkonem funkce pověřence.

Realizační tým je složen z právníků a odborníků na IT, neboť ochrana osobních údajů dle Nařízení GDPR je kombinací uvedených dvou oblastí. Při implementaci GDPR je totiž nezbytné mít jednak právní povědomí, ale také se orientovat v technických aspektech ochrany osobních údajů.

Odborné zázemí a profesní kvalita lektorů je pro nás stěžejní. Celý realizační tým proto odborně vede vysokoškolský pedagog a advokát JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktní osoba:

Jana Pokorská
telefon: 733 281 378
e-mail: j.pokorska@scholaservis.cz