boys-286245_960_720

JUDr. PhDr. JIŘÍ VALENTA: PRACOVNÍ PRÁVO VE ŠKOLSTVÍ A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

1 990

Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem pracovněprávních předpisů a předpisů náležejících ke školské legislativě, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

Zvolenou metodou je rozbor konkrétních příkladů z praxe s ohledem na aktuální judikaturu.

Kromě jiného se bude lektor věnovat těmto tématům:

 • podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů včetně problematiky uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou,
 • předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků,
 • vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi,
 • nadúvazková práce pedagogických pracovníků,
 • rozvržení a evidence pracovní doby, přestávky v práci pedagogických pracovníků,
 • práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr,
 • souběžné pracovněprávní vztahy pedagogických pracovníků,
 • prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků,
 • skončení pracovního poměru,
 • aktuální judikatura v pracovněprávní oblasti,
 • diskuse a zodpovězení dotazů.

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních samosprávných celků (obcí a krajů).

 

Termín: 10. 5. 2022, 9:00 -15:00

lektor: JUDr. PhDr. JIŘÍ VALENTA

místo konání: Nový Jičín


přednášející
termín 10. 5. 2022, 9:00 -15:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko dvpp

 
kontaktní osoba
Mgr. Zdeňka Roháčková
mobil: 775 033 326
e-mail: z.rohackova@scholaservis.cz