kindergarten-504672_960_720

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

15 900

Základním cílem vzdělávání je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).

Základní cíle vzdělávání – vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní

 • samostatně vyhledávat tyto děti, žáky, studenty s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování
 • pracovat s takovými dětmi, žáky, studenty a uplatnit vhodné pedagogicko-psychologické přístupy
 • doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence
 • spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Celkově je program koncipován do devíti tématických okruhů, v celkovém rozsahu 250 hodin, z toho je 200 hodin přímé výuky kombinovanou formou a 50 hodin praxe

 1. poradenské systémy a primární prevence ve školství
 2. legislativní rámec
 3. primární prevence v podmínkách školy
 4. specifika role školního metodik prevence
 5. školní třída, její vedení a diagnostika
 6. rodina a komunikace s rodiči
 7. sociálně nežádoucí jevy, riziková chování
 8. monitorování

Toto studium je realizováno podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, která nabývá účinnosti dnem 1. září 2005. Studium je akreditováno MŠMT pod č.j. 15166/2022-4-588

Podmínky ukončení: 80% účast, obhajoba písemné práce a zkouška

Vstupní požadavky: Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Aprobace není rozhodující.

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ

– přihlašujte se prostřednictvím této stránky, která funguje jako klasický eshop

 1. vybraný kurz vložíte do košíku, který naleznete ve spodní části stránky
 2. zkontrolujte množství a obsah košíku a přejděte do pokladny 
 3. v pokladně vyplňte fakturační údaje (kolonku škola/firma vyplňte pouze v případě, že Vám kurz hradí zaměstnavatel)
 4. zaklikněte souhlas s obchodními podmínkami a kurz objednejte
 5. na Vámi zadaný email bude vygenerováno potvrzení o objednávce s platebními údaji (číslo účtu, variabilní symbol = číslo objednávky)
 6. platbu přijímáme elektronicky (individuální požadavky na odložení, rozložení platby kurzovného podávejte na dvpp@scholaservis.cz)
Při komunikaci s kontaktní osobou (telefonicky, elektronicky) vždy uvádějte NÁZEV kurzu, MÍSTO konání a ČÍSLO objednávky. Urychlíte tím komunikaci. Děkujeme

přednášející
termín Čt 7.9.2023 16:00 - 17:00 informační schůzka
So 9.9.2023 od 10:00
Ne 10.9.2023 od 8:00
So 23.9.2023 od 7:30
Ne 24.9.2023 od 7:30
So 7.10.2023 od 7:30
Ne 8.10.2023 od 7:30
So 21.10.2023 od 7:30
Ne 22.10.2023 od 7:30
So 4.11.2023 od 8:00
Ne 5.11.2023 od 8:00
So 18.11.2023 od 7:30
Ne 9.11.2023 od 7:30
So 2.12.2023 od 7:30
Ne 3.12.2023 od 7:30
Sp 9.12.2023 od 8:00
So 6.1.2024 od 8:00
Ne 7.1.2024 od 8:00
20. So 20.1.2024 od 8:00
termín zkoušky bude určen
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro
zaměření / / /
šablona šablona I/3.1
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko DALŠÍ VZDĚLAVÁNÍ

 
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz