Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na přijímací zkoušky

Připrav se na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka online z pohodlí domova. Za použití běžného vybavení a připojení k internetu s námi můžete být kdykoliv. Příprava k přijímacím zkouškám vyžaduje zájem a také čas, který budete učivu věnovat.
Příprava na přijímací zkoušky se především týká žáků základních škol, kteří míří na střední školy nebo víceletá gymnázia (čtyřletá, šestiletá a osmiletá). Toto období je velmi náročné jak pro samotné žáky, tak i pro jejich rodiče, proto Vám nabízíme naše přípravné kurzy, ve kterých probíhá ucelená příprava k jednotlivým přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá didaktickým testům, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).
Díky důkladné přípravě na přijímací zkoušky vás u přijímaček nic nepřekvapí – budete znát formát testu z českého jazyka a matematiky, typové úlohy a systém bodování. Také vás naučíme zvolit si vlastní postup pro řešení testu, vybírat si typové úlohy podle svých preferencí a toho, kde nejsnáze získat body. Postupně s vámi zopakujeme učivo, které je obsaženo v didaktických testech. Pokud něčemu nerozumíte, tomu se věnujeme déle, abychom si byli jisti, že u přijímacích zkoušek nebudete mít problém. Naučíme vás i správně vyplňovat testy. Důkladně rozebereme jednotlivá řešení. V průběhu výuky můžete kdykoliv s lektorem komunikovat a dotazovat se, pokud nebudete něčemu rozumět. Naši lektoři jsou zkušení pedagogové nebo vysokoškolští studenti se zaměřením na český jazyk a matematiku.
Proč si vybrat nás:
– školské zařízení s téměř třicetiletou tradicí
– profesionální služby
– zkušení pedagogové
– online výuka z pohodlí domova – stačí běžné vybavení a připojení k internetu
– interaktivní prostředí učebny – veškeré studijní materiály k výuce k dispozici po celou dobu
– studenti i rodiče mají přístup k hodnocení
– výuka se nahrává, lze ji zpětně kdykoliv přehrát
– možnost psaní testů i mimo vyučující hodiny
– výuka je zaměřena na práci pedagoga a studentů
– možnost vzájemné komunikace
– příprava na didaktické testy z českého jazyka a matematiky, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
– důkladné rozebrání jednotlivých řešení
– správné vyplňování testů
– zvolení správného postupu pro řešení testu
– příznivá cena