Mzdy

Mzdy

Mzdy pro příspěvkové organizace, obce, právnické a fyzické osoby

 • výpočet měsíčních mezd zaměstnanců
 • výpočet pojistného na sociální zabezpečení, důchodové pojištění
 • výpočet náhrad mzdy při nemoci
 • podklady pro výpočet dávek nemocenského pojištění
 • výpočet zdravotního pojištění na příslušné zdravotní pojišťovny
 • výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • evidenční listy u ukončených pracovních poměrů
 • provedení ročního zúčtování daní zaměstnanců
 • zpracování ročních evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování a archiv ročních mzdových listů
 • potvrzování příjmů pracovníků pro dávky státní sociální podpory, soudy, peněžní ústavy
 • zpracování měsíční uzávěrky s tiskem příslušných sestav pro účetnictví
 • vystavení převodních příkazů nebo předání média pro bankovní ústavy
 • zpracování čtvrtletních a ročních sestav pro účetnictví
 • podklady pro roční vyúčtování daní srážkové a zálohové za organizaci
 • zpracování podkladů pro plnění povinného podílu občanů se ZPS na celkovém počtu pracovníků
 • zabezpečení zpracování pololetních šetření ISP
 • podklady pro další statistická šetření zřizovatele, případně jiných orgánů ve mzdové oblasti
 • zabezpečení agendy ohlašovací povinnosti zaměstnavatele na Okresní správu sociálního zabezpečení
 • poradenská činnost v oblasti mezd a personalistiky

 

Cena za zpracování je stanovena dohodou podle množství a obtížnosti účtování.

Lze zpracovávat samostatně jak mzdy, tak účetnictví.

Kontaktní osoba:

Jana Pokorská
telefon: 733 281 378
e-mail: j.pokorska@scholaservis.cz