Aktuality

publikováno: 08.08.2023
rubrika: aktuální zprávy

Jak to bude s asistenty pedagoga po 1.9.2023?

Účastník vzdělávacího programu DVPP akreditovaného podle znění zákona před novelou,
který po nabytí účinnosti novely v době platnosti akreditace studium úspěšně dokončí, získá odbornou kvalifikaci odpovídající původní akreditaci, tj. podle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění
před nabytím účinnosti novely,
a to bez ohledu na to, kdy studium zahájil (zda před nabytím účinnosti novely nebo po ní), a to i v případě, že by studium, které absolvoval, podle nové právní úpravy k získání této odborné
kvalifikace nestačilo (týká se zejména Studia pro asistenty
pedagoga).

Odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.

Tedy, pokud budete v přechodném období kurzy realizovat získají účastnici (jestliže ukončí program do 28.2.2025) kvalifikace dle znění zákona před novelou.

Odkaz na stránky MŠMT najdete zde