škola

Studium pedagogiky pro asistenty pedagogů

6 500

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium  pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 22, odstavce 1, písmena b) zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 písmena b) vyhlášky č. 317/2005 Sbírky , o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným středním vzděláním (maturitní vysvědčení nebo výuční list). Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-25072/2016-2-771.

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností.

Podmínky ukončení: 75% účast, obhajoba písemné práce a zkouška

Délka kurzu: 80 hodin (praxe 40 hodin je dobrovolná)


přednášející
termín víkendy:
pátek: 14.00-17:45
sobota: 8:30-16:00
neděle: 8:30-12:15

1. setkání: 5. 1. 2018 -7 . 1. 2018
2. setkání: 12. 1. 2018 - 14. 1. 2018
3. setkání: 19. 1. 2018 - 21. 1. 2018
4. setkání: 26. 1. 2018 - 28. 1. 2018
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz