29069699_s

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a uměleckých odborných předmětů

9 500

Studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a §3 odstavce 2 písmena a) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérními systému.

Cíl studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Struktura kurzu:

  • základy pedagogiky a didaktiky (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky)
  • základy psychologie pro pedagogy (obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologiecké dovednosti pedagoga)

Ukončení kurzu:

Ústní zkouška před komisí a obhajoba písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě práce získá absolvent osvědčení s celostátní platností. Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. 32560/2016-1-972

Délka kurzu: 120 hodin výuky

 


přednášející ,
termín neděle 3. 9. 2017, 8:00 - 16:00
pátek 8. 9. 2017, 14:30 - 20:30
sobota 9. 9. 2017, 8:00 - 14:30
neděle 10. 9. 2017, 8:00 - 14:30
sobota 16. 9. 2017, 8:00 - 16:00
neděle 17. 9. 2017, 8:00 - 16:00
pátek 22. 9. 2017, 14:30 - 20:30
sobota 23. 9. 2017, 8:00 - 16:00
neděle 24. 9. 2017, 8:00 - 16:00
pátek 29. 9. 2017, 14:30 - 20:30
pátek 6. 10. 2017, 14:30 - 20:30
pátek 13. 10. 2017, 14:30 - 20:30
pátek 3. 11. 2017, 14:30 - 20:30
sobota 4. 11. 2017, 13:00 - 19:00 zkouška
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro učitelům odborných předmětů SŠ; učitelům praktického vyučování a odborných praxí VOŠ; učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích; učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz