škola

Studium pedagogiky pro asistenty pedagogů

6 500

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium  pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 22, odstavce 1, písmena b) zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 písmena b) vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným středním vzděláním (maturitní vysvědčení nebo výuční list). Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-25072/2016-2-771.

Podmínky ukončení:

75% účast, zkouška, obhajoba písemné práce

 

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností.

Délka kurzu: 80 hodin výuky 


přednášející
termín čtvrtek 24. 8. 2017, 14:30 - 17:30
pátek 25. 8. 2017, 14:30 - 18:15
sobota 26. 8. 2017, 8:00 - 16:00
neděle 3. 9. 2017, 8:00 - 16:00
pátek 8. 9. 2017, 14:30 - 20:30
neděle 10. 9. 2017, 8:00 - 16:00
sobota 16. 9. 2017, 8:00 - 16:00
neděle 17. 9. 2017, 8:00 - 16:00
pátek 22. 9. 2017, 14:30 - 19:45 zkoušky a obhajoba
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz