kindergarten-504672_960_720

Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele

7 500

Studium je realizováno podle § 22 odstavce 1 písmena b) zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odstavce 2 písmena b) vyhlášky číslo 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele. Osvojí si metodické postupy nezbytné pro přípravu a realizaci individuálních nebo skupinových činností při práci s malou sociální skupinou.

Kvalifikační studium je určeno pouze pro absolventy vyšších odborných škol nebo vysokých škol.

Studium je akreditováno MŠMT pod č.j. 13671/2017-2-720.

Podmínky ukončení:

  • 80% účast,
  • zkouška
  • obhajoba písemné práce

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností.

Délka kurzu: 80 hodin výuky 


přednášející
termín pátek 20. 10. 2017, 14:00 - 20:00
sobota 21. 10. 2017, 8:00 - 16:00
neděle 22. 10. 2017, 8:00 - 16:00
pátek 27. 10. 2017, 14:00 - 20:00
neděle 29. 10. 2017, 8:00 - 16:00
pátek 3. 11. 2017, 14:00 - 20:00
pátek 10. 11. 2017, 14:00 - 18:30
sobota 11. 11. 2017, 8:00 - 16:00
pátek 24. 11. 2017, 13:00 - 20:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro zájemci o povolání vychovatele
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Barbora Krejčířová
mobil: 725 313 635
e-mail: b.krejcirova@scholaservis.cz