felt-tip-pens-1499044_960_720

Rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku

1 800

Cílem vzdělávacího kurzu je zprostředkovat účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání. Tyto představy jsou předpokladem ke zvládání učiva matematiky v ZŠ, a pomáhají vytvářet kladný vztah k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností.

Seminář klade za cíl:

  • seznámit účastníky se základními pojmy v dané problematice
  • rozšířit jejich kompetence
  • zároveň je naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí.

Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy, budou jim prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.

Délka kurzu: 16 hodin

 


přednášející
termín čtvrtek 24. 8. 2017, 13:30 - 18:00
pátek 25. 8. 2017, 8:30 - 16:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro učitelé MŠ, učitelé přípravných tříd, učitelé 1. třídy ZŠ
zaměření
šablona šablona I/2.3
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz