škola

Formativního hodnocení

2 300

Učastníci se seznámí se základem formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení, tvorba kritérií hodnocení žáka, plánování posunu žáka). Důraz bude kladen na sdílení zkušeností z vlastní výuky.

Cílem je vyjasnit rozdíly mezi sumativním a formativním hodnocením a prezentovat konkrétní metody a nástroje formativního hodnocení.

 • Účastník semináře sdílí s ostatními své zkušenosti s hodnocením, porovnává výhody a rizika jednotlivých způsobů a nástrojů.
 • Vyzkouší si poskytování zpětné vazby, rozliší mezi chválou a oceněním. 
 • Zformuluje příklad na hodnocení metody s pomocí hodnotících kritérií a indikátorů.

Přehled možných témat, na něž se můžeme během semináře zaměřit:

 • Shromáždíme účastnické prekoncepty i koncepty k základním pojmům tématu.
 • Sněhovou koulí získáme vyjádření účastníků ke klíčovým částem školního klasifikačního řádu.
 • Učitelovy zásady při hodnocení žáka, funkce zkoušení a hodnocení, co může učitele při hodnocení žáků ovlivnit, jak souvisí cíl vyučovací hodiny a hodnocení, výhody a nástrahy elektronické evidence klasifikace
 • Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou, co všechno jsou kritéria.
 • 6 podmínek formativního hodnocení
 • 5 strategií formativního hodnocení:      
 • Stanovování výchovně-vzdělávacích cílů
 • Stanovování kritérií hodnocení
 • Zpětná vazba (hodnotící, popisná, „3+1“)
 • Sebehodnocení
 • Vrstevnické hodnocení

K těmto strategiím si popíšeme vybrané techniky formativního hodnocení.

Lektor: PhDr. Libor Kyncl – lektor, mentor a systemický kouč

Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor jazyk český – dějepis. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na České školní inspekci. Jako lektor se zaměřuje na program RWCT, osobnostní a sociální výchovu, klíčové kompetence, kooperativní vyučování, metody aktivního učení, formativní hodnocení, čtenářskou gramotnost, etickou výchovu, koučování, mentoring a mentorské dovednosti, lektorské dovednosti…

cena: 2 300 Kč
 
časová dotace: 8 hodin
 
lektor: PhDr. Libor Kyncl
datum: úterý 22. 11. 2022
 
místo konání: Scholaservis Prostějov

přednášející
termín datum: úterý 22. 11. 2022
místo konání: Scholaservis Prostějov
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko dvpp

 
kontaktní osoba
Mgr. Zdeňka Roháčková
mobil: 775 033 326
e-mail: z.rohackova@scholaservis.cz