Scholaris

Scholaris Prostějov

Přehlídka středních škol Scholaris Prostějov

Termín konání: 10. listopadu 2022
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách Společenského domu Prostějov (tam co obvykle)
Cena: 1 lavice 3 000 Kč, 2 lavice 4 000 Kč

  • omezená velikost výstavního místa – větší rozestupy mezi vystavovateli
  • přednost dostanou vystavovatelé z Olomouckého kraje (ostatní zájemci mohou vyplnit přihlášku a budou informováni)

 

Průběh konání akce se může měnit dle aktuální  epidemiologické situace a vládních nařízení. Průběžně Vás budeme informovat o nastavených pravidlech.

Bližší informace:

Ing. Eva Holásková

mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz

Přihláška

Přihlášku doplníme do 14.9.2022