Scholaris

Scholaris Prostějov

Přehlídka středních škol Scholaris Prostějov

Termín konání: 11. listopadu 2021
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách Společenského domu Prostějov (tam co obvykle)
Cena: 3 000Kč (1 stůl) – 4 000Kč (2 stoly)

  • omezená velikost výstavního místa – větší rozestupy mezi vystavovateli
  • přednost dostanou vystavovatelé z Olomouckého kraje (ostatní zájemci mohou vyplnit přihlášku a budou informováni)

Účastníci akce musí dodržovat platná hygienická opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR

Průběh konání akce se může měnit dle aktuální  epidemiologické situace a vládních nařízení. Průběžně Vás budeme informovat o nastavených pravidlech.

Bližší informace:

Ing. Eva Holásková

mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz

Barbora Krejčířová

mobil: 725 313 635
e-mail: b.krejcirova@scholaservis.cz

Přihláška