Podporujeme Ukrajinu konkrétními činy

Podporujeme Ukrajinu konkrétními činy

Výuka českého jazyka

Ukrajinské děti se mohou učit český jazyk
v ucelené komunitě díky projektu Scholaservisu a UP Olomouc

Cílem projektu je učit ukrajinské děti česky nestresující formou a dle jejich individuálních potřeb. Vytvořit jim prostředí, ve kterém by přirozenou formou získaly zpět učební návyky, tak abychom je mohli následně umístit do škol, představila záměr projektu Helena Ondrýsková, ze SCHOLASERVIS.CZ, která se zaměřuje take na vzdělávání budoucích asistentů pedagoga.

Výuka byla zahájena v úterý 29.března. Děti se učí ve skupinkách podle věku, celkově se projektu účastní na 50 dětí. Personálně je výuka zabezpečena osmi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky, včetně tlumočníků. Výuka každé skupiny probíhá 3 dny v týdnu. Článek o naší výuce najdete i v Prostějovském deníku  /odkaz na článek/