Jak zajistit výkon spisové služby u obcí, měst a školských zařízení

Jak zajistit výkon spisové služby u obcí, měst a školských zařízení

CENA: 1 790 Kč

Seminář je určený pracovníkům těchto úřadů, kteří zodpovídají za spisovou evidenci, ukládání, archivaci a skartaci všech typů dokumentů, za správné nakládání s nimi v souladu s povinnostmi v této oblasti, jež pro ně vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.259/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Program:

Úvod do problematiky a legislativní rámec

 • obecný úvod do problematiky
 • právní předpisy upravující spisovou službu (zákon č. 499/2004 Sb. a platné znění provádějících předpisů vyhlášky č. 259/2012 Sb., vyhláška č. 645/2004 Sb.)
 • související právní předpisy (správní řád, zákon o účetnictví, zákon o ochraně osobních údajů aj.)

Spisová služba a její organizace

 • hlavní cíle, úkoly a principy spisové služby
 • etapy výkonu spisové služby (příjem, evidence, rozdělování a oběh dokumentů, vyřizování, vyhotovování, podepisování a odesílání dokumentů a ukládání dokumentů)
 • zvláštnosti a specifika spisové služby prováděné elektronicky v elektronických systémech spisové služby

Jak zpracovat, případně aktualizovat spisový řád

 • zásady pro zpracování interní směrnice
 • metodické pokyny a vzory pro tvorbu spisového a skartačního plánu

Jak správně vytvořit spis

 • způsoby tvorby spisu (spojováním, sběrný arch spisu)
 • evidence spisu

Specifické dokumenty

 • specifika účetních a daňových dokladů
 • ochrana dokumentů obsahující osobní údaje ve smyslu GDPR a zákona č. 101/2000 Sb.

Vyřazování dokumentů

 • skartace v listinné podobě a v systémech ESSSL (specifika)
 • příprava a realizace vyřazení dokumentů
 • zpracování skartačního návrhu, vyřazení dokumentů a podmínky jejich likvidace

Dotazy a diskuze

Základní informace

 • Termín kurzu:  24. 9. 2019, od 9:00 – 13:00 hodin
 • Délka semináře: 4 hodin výuky
 • Přednášející: Mgr. Pavel Šustala
 • Číslo akreditace : Bez akreditace
 • Místo konání: Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1
 • Uzávěrka: 24.9.2019

Kontaktní údaje

 • Mgr. Zdeňka Roháčková
 • mobil: 775 033 326
 • e-mail:  z.rohackova@scholaservis.cz

FORMULÁŘ NA OBJEDNÁVKU SEMINÁŘE

2201036279 / 2010
Souhlasím s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.