Zpravodaj školství

Zpravodaj školství

Měsíčník Zpravodaj školství vychází nepřetržitě již od roku 2002. Jak již název napovídá, časopis je zaměřený na dění na školách a školských zařízení Olomouckého kraje. Přirozenou součástí časopisu jsou rovněž informace z oblasti veřejné správy, ať už z Krajského úřadu Olomouckého kraje či například z Ministerstva školství ČR. Svůj prostor ve Zpravodaji školství dostávají i členové Sdružení středních škol a společnost SCHOLASERVIS.cz.

Stěžejní částí Zpravodaje školství jsou příspěvky, v nichž zástupci jednotlivých zařízení, ať už učitelé či sami žáci a studenti, popisují aktuální události v jejich školách. V tomto směru je Zpravodaj otevřený středním a základním školám, nevyhýbá se ale ani prezentaci zajímavých aktivit na půdě mateřských či naopak vysokých škol. Na stránkách Zpravodaje tak najdeme informace o vzdělávacích aktivitách, sportovních výkonech studentů, ale také o kulturních a společenských akcích.

Pravidelnou součástí časopisu je právní poradna pro školy, aktuální nabídka kurzů dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky či přehled volných míst ve školství. Opakovaně se na stránkách časopisu objevují rozhovory se zajímavými osobnostmi či výlety do historie regionálního školství.

Součástí je i inzerce celostátních, celokrajských, regionálních i školních akcí.
 

 

Vydávání Zpravodaje školství finančně podporuje Olomoucký kraj.

Vedoucí redakce:

Mgr. Michal Folta

e-mail: redakce@scholaservis.cz

Informace o předplatném a inzerce:

Kateřina Vyhlídalová

telefon: 582 362 920
mobil: 727 812 798
e-mail: k.vyhlidalova@scholaservis.cz

Objednávka předplatného