Zpravodaj školství

Zpravodaj školství

Měsíčník Zpravodaj školství vychází nepřetržitě již od roku 2002. Jak již název napovídá, časopis je zaměřený na dění na školách a školských zařízení Olomouckého kraje. Zpravodaj školství by měl být zdroj informací pro ředitele škol, ekonomky a mzdové oddělení, sekretářky a hospodářky ale také vedoucí jídelen. Celý měsíčník je zaměřen převážně na uvedené cílové skupiny. Najdete zde plno praktických příkladů a aktuálních informací určené pro školské zařízení.

Další částí Zpravodaje školství jsou příspěvky, v nichž zástupci jednotlivých zařízení, ať už učitelé či sami žáci a studenti, popisují aktuální události v jejich školách. V tomto směru je Zpravodaj otevřený středním a základním školám, nevyhýbá se ale ani prezentaci zajímavých aktivit na půdě mateřských či naopak vysokých škol. Na stránkách Zpravodaje tak najdeme informace o vzdělávacích aktivitách, sportovních výkonech studentů, ale také o kulturních a společenských akcích.

Pravidelnou součástí časopisu je právní poradna pro školy, aktuální nabídka kurzů dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky či přehled volných míst ve školství.

Vedoucí redakce:

Mgr. Michal Folta

e-mail: redakce@scholaservis.cz

Informace o předplatném a inzerce:

Barbora Krejčířová

mobil: 725 313 635
e-mail: b.krejcirova@scholaservis.cz

Databáze Zpravodaje školství

Databáze veškerých našich čísel zpravodaje školství ke stažení zde

Objednávka předplatného