Aktuality

publikováno: 19.12.2016
rubrika: zpravodaje školství

Zpravodaj školství, prosinec 2016

V obsahu prosincového čísla se čtenář dozví podstatné novinky z právě ukončeného ročníku školních burz Scholaris. Rozsáhlý text informuje o pocitech návštěvníků jednotlivých výstav v pěti městech Olomouckého kraje, ale také o otevřených otázkách a diskuzi o budoucí podobě Scholarisu a jeho možných rozšířeních.

Na dalších stránkách najde čtenář zajímavosti například z dějin čerstvě stoleté školy v Bedihošti, text o spolupráci přerovských škol se svými absolventy při Dni soukromých škol či o zajímavém využití nejmodernějších technologií při výchově budoucích lesníků, rozsáhlý text informuje o průběhu Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Na čtyřech stranách najdeme články o sportovních aktivitách škol z různých měst a obcí kraje. Součástí je obsáhlá nabídka kurzů dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky, pokračování Právní poradny a nabídka volných míst pro učitele i další pracovníky ve školství.


Zpravodaj školství, prosinec 2016