STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

CENA: 15 900

Charakteristika:

Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.

Tématické celky:

 • MODUL – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
 • MODUL – Pracovní právo
 • MODUL –  Financování školy         
 • MODUL – Organizace školy a pedagogického procesu  
 • Pedagogická praxe ve školských zařízeních  
 • Obhájení písemné  práce,  pohovor o stáži a ověření získaných znalostí

Hodinová dotace :

Hodinová dotace  činí 105 vyučovacích hodin přímé výuky a  třídenní stáž v rozsahu 15 hodin na školách, celkem tedy 120 vyučovacích hodin.

Základní informace

 • Termín kurzu:
  • 13.1.2020, 9:00 hod
  • Další termíny budou upřesněny
 • Délka semináře: 120 hodin
 • Přednášející: Kolektiv lektorů
 • Číslo akreditace : MSMT-32560/2016-1-972
 • Místo konání: Prostějov, Palackého 151/10
 • Určeno pro:  Pedagogičtí pracovníci, veřejnost
 • Uzávěrka: 13.1. 2020

Kontaktní údaje

 • Mgr. Zdeňka Roháčková
 • mobil: 775 033 326
 • e-mail:  z.rohackova@scholaservis.cz

FORMULÁŘ NA OBJEDNÁVKU SEMINÁŘE

2201036279 / 2010
Souhlasím s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.