PhDr. Mgr. Jiří VALENTA: Správní právo ve škole a školském zařízení

PhDr. Mgr. Jiří VALENTA: Správní právo ve škole a školském zařízení

CENA: 1 790 Kč

Obsah semináře:

 • Dopad právních norem a jejich úprav na změny v řízení škol a ve vedení dokumentace škol
 • Nutné změny ve směrnicích školy, smlouvách, formulářích, rozhodnutích ředitele školy
 • Vztah školy a orgánů veřejné správy a samosprávy , kontrolní systém, co lze očekávat nového od kontrolních orgánů, MŠMT, krajských úřadů, ČŠI, inspektorátů práce, zřizovatele
 • Nejčastější omyly a chybná řešení, vzory správných řešení,
 • Výkon přímé pedagogické činnosti , přímá pedagogická činnost jako součást týdenní pracovní doby pedagogického pracovníka
 • Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků
 • Organizace předškolního a základního vzdělávání
 • Vybrané kapitoly pracovněprávních vztahů ve školství: pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, překážky v práci, dovolená, odměňování

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních celků kraje a obcí, zabývající se školstvím.

Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA
lektor vzdělávacích projektů MŠMT, právník, odborník na školskou legislativu
Má bohaté zkušenosti nejen z poradenské praxe školám, ale také z lektorování stovek odborných seminářů organizovaných pro ředitele škol a školských zařízení v oblastech řízení a aplikace právních předpisů ve školství.

Základní informace

 • Termín semináře:  26. 9. 2019, 9:00 – 14:00 hodin
 • Cílová skupina: Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních celků kraje a obcí, zabývající se školstvím.
 • Lektor: PhDr. Mgr. Jiří VALENTA
 • Místo konání:STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace, Uhelná 6, 66902 Znojmo
 • Uzávěrka:26. 9. 2019

Kontaktní údaje

 • Mgr. Zdeňka Roháčková
 • mobil: 775 033 326
 • e-mail:  z.rohackova@scholaservis.cz

FORMULÁŘ NA OBJEDNÁVKU SEMINÁŘE

2201036279 / 2010
Souhlasím s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.