škola

Studium pro asistenty pedagogů

7 000

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium  pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 20 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným středním vzděláním (maturitní vysvědčení nebo výuční list).

Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-364/2017-2-189 (doklad o akreditaci naleznete zde)

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu povolání asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, dětský domov se školou)

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin teorie a 40 hodin praxe

Podmínky ukončení:

  • 80% účast
  • písemná práce
  • zkouška (test, ústní zkouška, obhajoba písemné práce)

VOLNÁ MÍSTA

Místo konání kurzu: klášterní budova Regina, ul. Divadelní 3242/6, Zlín

Rámcový rozvrh vyučovacího dne: po každém bloku vyučování (3 vyučovací hodiny = 135 minut) – přestávka 15 minut


přednášející
termín čtvrtek 3. 1. 2019, 15:00 - 19:15
pátek 4. 1. 2019, 13:00 - 20:30
pondělí 7. 1. 2019, 12:00 - 20:15
pátek 11. 1. 2019, 10:00 - 18:00
sobota 12. 1. 2019, 12:00 - 20:30
pondělí 14. 1. 2019, 12:00 - 20:15
pondělí 21. 1. 2019, 12:00 - 20:15
pondělí 28. 1. 2019, 12:00 - 20:15
pondělí 4. 2. 2019, 15:00 - 19:45
úterý 18. 2. 2019, 15:00 - 19:45 zkoušky
uzávěrka24.12.2018
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Zlín
Divadelní 3242
Zlín  760 01
kontaktní osoba
Mgr. Bc. Gabriela Obšilová
telefon: 582 348 520
mobil: 725 465 007
e-mail: g.obsilova@scholaservis.cz