4634809 - kid singing, with black microphone on white background

Kurz primární logopedické prevence

4 800

Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty. Vychází z Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.  Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje teoretické přednášky i praktické semináře vedené interaktivním způsobem o metodách a formách rozvoje řečových funkcí u dětí předškolního a mladšího školního věku, včetně ukázky logopedické diagnostiky. Praktická část obsahuje ukázku logopedické péče a práci frekventantů s dětmi přímo na svém pracovišti. Kurz je akreditován MŠMT.

Délka kurzu: 40 hodin výuky a 20 hodin praxe s dětmi

 

Místo konání: klášterní budova Regina, ul. Divadelní, Zlín


přednášející
termín Úterý 13. 3. 2018, 13:00 - 20:30
Pondělí 19. 3. 2018, 13:00 - 20:30
Úterý 20. 3. 2018, 13:00 - 20:30
Pondělí 26. 3. 2018, 13:00 - 20:30

uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Učitelé MŠ, učitelé přípravných tříd, speciální pedagogové, asistenti pedagogů
zaměření /
šablona šablona I/3.1
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Zlín
Divadelní 3242
Zlín  760 01
kontaktní osoba
Mgr. Bc. Gabriela Obšilová
telefon: 582 348 520
mobil: 725 465 007
e-mail: g.obsilova@scholaservis.cz