18498443 - kid boy playing with construction set over white background

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M

5 500

Zkouška z profesní kvalifikace je nejvyšším typem zkoušky, kterou můžete ve své profesi vykonat. Po jejím absolvování účastník obdrží celostátně platný certifikát, který prokazuje svého držitele za skutečného odborníka v oboru! Zvýšíte si nejen svou kvalifikaci, ale také se vám otevřou dveře na trh práce. Osvědčení o profesní kvalifikaci uznávají jak personální agentury, tak zaměstnavatelé.

Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění.

Vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání, plnoletost,

Profil absolventa: Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Účastníci kurzu zvládají péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků. Posluchači se naučí uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péči o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Rovněž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech.

Můžete pracovat jako kvalifikované chůvy v mateřských školách (vazba na personální podporu MŠ, výzva č. 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I.), dětských skupinách, mateřských centrech či v domácnostech.

Součást zkoušky je jednodenní prezenční kurz jako příprava ke zkoušce (první pomoc, diskuze, praktické informace ke zkoušce).

Školení První pomoci důrazně doporučujeme absolvovat výhradně prakticky – na tuto oblast je u zkoušky kladen důraz.

Týden před přípravným kurzem Vám zašleme materiály, ze kterých se zvládnete ke zkoušce připravit, tato aktivita není naší povinností, pouze vstřícným krokem. Provádíme pouze zkoušku – nezajišťujeme vzdělávání uchazeče.

Přípravný kurz se koná Na Petříně 991
Kolín

Zkouška na Palackého 151/10, Prostějov 796 01 !!!!!!!

 


přednášející
termín sobota 26. 9. 2020, 8:00 - Připravený kurz (bude se odehrávat v Kolíně)
neděle 8.11.2020, 7:00 - Zkouška - TERMÍN ZRUŠEN
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro zájemcům o povolání chůva
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Kolín
Na Petříně 991
Kolín 
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz