Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ – Inkluze

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ – Inkluze

1 000

Posílení kompetencí pedagogů běžných ZŠ při práci s heterogenní skupinou v kontextu inkluzivního vzdělávání. Účastník kurzu získá základní orientaci v novele školského zákona (§16) a rpováděcí vyhlášce. Seznámí se se základními přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jednotlivými stupni podpůrných opatření, plánem pedagogické podpory (PLPP), s doporučením školského poradenského zařízení a významem pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávcími potřebami.

Délka kurzu: 8 hodin

Kurz se bude konat v budově školy ZŠ a MŠ Chornice, Nádražní 19


přednášející
termín středa 16. 5. 2018
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro pedagogický sbor jedné školy nebo skupiny pedagogů různých škol
zaměření / /
šablona šablona II/2.8
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Olomoucká 25
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Mgr. Bc. Gabriela Obšilová
telefon: 582 348 520
mobil: 725 465 007
e-mail: g.obsilova@scholaservis.cz