škola

Využití 3D tisku ve výuce

2 190

Školení je prakticky zaměřené na využití 3D tisku ve výuce na různých stupních škol. V první fázi školení bude účastníkům vysvětlen princip 3D tisku a představeny nejběžnější 3D tiskárny. Přítomné dále navedeme k projektu Průša do škol, ve kterém mohou obdržet 3D tiskárnu zdarma, při splnění určitých podmínek. Vyzkouší si modelaci jednoduchého 3D tělesa a následný tisk se všemi nastaveními pro daný typ materiálu. Podíváme se na nejčastější chyby při tisku, a představíme si běžnou údržbu tiskárny. Dále si účastníci vyzkouší kreslení pomocí 3D per, které naleznou využití v kreativních předmětech.

Využitím 3D tisku při výuce žáků rozvíjí učitelé jejich informační dovednosti, které mohou být dále uplatňovány v následné široké praxi. Tiskem různých prvků z 3D tiskárny si mohou samotní učitelé vyrobit zajímavé didaktické pomůcky do svých hodin.

Při školení obdrží tipy a náměty do výuky, tipy kde stáhnout různé šablony a hotové objekty, které mohou využít právě v jejich předmětech.

téma: Využití 3D tisku ve výuce

cena: 2 190 Kč

časová dotace: 8 hodin

datum: 9. 11. a 14. 11. 2022 od 13:00 hodin – (kurz je rozdělen na 2 odpoledne)

místo: Scholaservis Prostějov

 


přednášející
termín 9. 11. a 14. 11. 2022 od 13:00 hodin - (kurz je rozdělen na 2 odpoledne)
místo konání: Scholaservis Prostějov
uzávěrka19.02.2023
určeno pro
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko dvpp

 
kontaktní osoba
Mgr. Zdeňka Roháčková
mobil: 775 033 326
e-mail: z.rohackova@scholaservis.cz