29069699_s

Time management – dosahování cílů a překonávání překážek

2 200

Pro koho je seminář určen: seminář je určen širokému okruhu pracovníků, ocení jej především vedoucí pracovníci a pracovníci vykonávající práci náročnou na organizaci času.

Metody: interaktivní výuka, výklad, test, případová studie, modelové situace

Proč se zúčastnit: Mnohdy máme pocit, že život rychle utíká a trávíme jej především v práci. Nějak „nemáme čas“ odpočinout si či uskutečnit svá předsevzetí. Vymanit se z takového pocitu znamená, začít si dobře organizovat a řídit svůj čas. Naučit se efektivně plánovat, dobře si rozvrhnout svůj den a využívat skrytých časových rezerv. Tak získáme čas na to, co jsme doposud stále odkládali.

Cíl: Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými zásadami a technikami řízení času. S těmi, které lze snadno uvést do praktického života a jež přinášejí rychlý a prokazatelný efekt.

Obsah:

  1. Jak se připravit na příští náročný den – krok za krokem
  2. Týdenní plánování – základy time managementu
  3. Stanovování cílů a priorit, Eisenhowerův princip
  4. Dlouhodobé plánování
  5. Tzv. časožrouti – omezte časové ztráty a braňte svůj čas
  6. Pravidla organizace informací – pomůcky
  7. Zvládání více činností najednou – multitasking
  8. Cesta z prokrastinace
  9. Novinky v time managementu – metoda GTD, cyklický time management

přednášející
termín 20.5.2019, od 10:00 hod.
Délka semináře 8 hodin

uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz