škola

Studium pro asistenty pedagoga

7 000

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným středním vzděláním (maturitní vysvědčení nebo výuční list).

Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-364/2017-2-189 (doklad o akreditaci naleznete zde)

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu povolání asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, dětský domov se školou)

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin teorie a 40 hodin praxe

Podmínky ukončení:

  • 80% účast
  • písemná práce
  • zkouška

Obsazeno

Místo konání: školící místnost Multikulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy 

Rámcový rozvrh vyučovacího dne:

1. blok (3 vyučovací hodiny) 8:30 – 10:45 – přestávka (15 minut) 10:45 – 11:00
2. blok (2 vyučovací hodiny) 11:00 – 12:30 – přestávka (30 minut) 12:30 – 13:00
3. blok (3 vyučovací hodiny) 13:00 – 15:15 – přestávka (15 minut) 15:15 – 15:30
4. blok (2 vyučovací hodiny) 15:30 – 17:00

přednášející
termín pondělí 29. 4. 2019, 8:30 - 17:00
úterý 30. 4. 2019, 8:30 - 17:00
úterý 14. 5. 2019, 8:30 - 17:00
pátek 24. 5. 2019, 8:30 - 17:00
úterý 28. 5. 2019, 8:30 - 17:00
středa 5. 6. 2019, 8:30 - 17:00
čtvrtek 6. 6. 2019, 8:30 - 17:00
pondělí 24. 6. 2019, 8:30 - 17:00
úterý 25. 6. 2019, 8:30 - 12:30
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Svitavy
Wolkerova alej 92/18
Svitavy 
kontaktní osoba
Mgr. Bc. Gabriela Obšilová
telefon: 582 348 520
mobil: 725 465 007
e-mail: g.obsilova@scholaservis.cz