škola

Studium pro asistenty pedagogů

7 000

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium  pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 20 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným středním vzděláním (maturitní vysvědčení nebo výuční list).

Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-364/2017-2-189 (doklad o akreditaci naleznete zde)

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu povolání asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, dětský domov se školou)

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin teorie a 40 hodin praxe (praxe je povinná)

Podmínky ukončení:

  • 80% účast
  • písemná práce
  • zkouška (test, ústní zkouška, obhajoba písemné práce)

VOLNÁ MÍSTA

Rámcový rozvrh vyučovaní:

  • pátek: 1. blok (14:00-16:15), přestávka (16:15-16:30), 2. blok (16:30-18:00)
  • sobota: 1. blok (8:30 – 10:45), přestávka (10:45-11:00), 2. blok (11:00 – 12:30), přestávka (12:30-13:00), 3. blok (13:00-14:30), přestávka (14:30-14:45), 4. blok (14:45-16:15)
  • neděle: 1. blok (8:30-10:45), přestávka (10:45-11:00), 2. blok (11:00-13:15)

přednášející
termín víkendy:
pátek: 14.00-18:00
sobota: 8:30-16:15
neděle: 8:30-13:15

1. setkání: 29.3.2019, pátek 14:00-18:00
2. setkání: 30.3.2019, sobota 8:30-16:15
3. setkání: 31.3.2019, neděle 8:30-13:15
4. setkání: 5.4.2019, pátek 14:00-18:00
5 setkání: 6.4.2019, sobota 8:30-16:15
6 setkání: 7.4.2019, neděle 8:30-13:15
7 setkání: 12.4.2019, pátek 14:00-18:00
8 setkání: 19.4.2019, pátek 14:00-18:00
9 setkání: 20.4.2019, sobota 8:30-16:15
10 setkání: 21.4.2019, neděle 8:30-13:15
11 setkání: 26.4.2019, pátek 14:00-18:00
12 setkání: 28.4.2019, neděle 8:30-13:15

uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz