škola

Studium pro asistenty pedagoga

7 000

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným základním vzděláním.

Kurz je akreditován pod č.j. MSMT- 985/2020-5-147 (doklad o akreditaci naleznete zde)

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu povolání asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, dětský domov se školou)

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin teorie a 40 hodin praxe

Podmínky ukončení:

  • 80% účast
  • písemná práce
  • zkouška (test, ústní zkouška, obhajoba písemné práce)

Rámcový rozvrh vyučovacího dne: po každém bloku (3 vyučovací hodiny = 135 minut) 15 minutová přestávka


přednášející
termín Sobota 11.7. 2020, 11:00 - 19:30
Sobota 18.7.2020, 12:00 - 20:30
Neděle 19.7.2020, 12:00 - 20:30
Sobota 1.8.2020, 12:00 - 20:30
Neděle 2.8.2020, 12:00 - 20:30
Sobota 15.8. 2020, 12:00 - 20:30
Neděle 16.8.2020, 12:00 - 20:30
Sobota 22.8.2020, 12:00 - 20:30
Čtvrtek 24.9.2020, 17:00 - 19:00, zkouška
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Hodonín
Kasárenská 4,
Hodonín  695 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz