škola

Studium pro asistenty pedagoga

7 000

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným základním vzděláním.

Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-364/2017-2-189 (doklad o akreditaci naleznete zde)

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu povolání asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, dětský domov se školou)

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin teorie a 40 hodin praxe

Podmínky ukončení:

  • 80% účast
  • písemná práce
  • zkouška (test, ústní zkouška, obhajoba písemné práce)

Rámcový rozvrh vyučovacího dne: po každém bloku (3 vyučovací hodiny = 135 minut) 15 minutová přestávka


přednášející
termín pátek 21. 2. 2020, 14:30 - 19:00
sobota 22. 2. 2020, 8:00 - 17:30
neděle 23. 2. 2020, 8:00 - 17:30
Sobota 13.6. 2020, 8:00 - 16:00
Sobota 20.6. 2020, 8:00 - 16:00
Neděle 21.6. 2020, 8: 00 - 16:00
Sobota 27.6. 2020, 8:00 -16:00
Neděle 28.6. 2020, 8: 00 -16:00
Středa 1.7.2020, 8:00 - 16:00
Čtvrtek 24.9.2020, 15:00 - 17:00 zkouška
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Hodonín
Kasárenská 4,
Hodonín  695 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz