škola

Studium pro asistenty pedagoga

7 990

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným základním vzděláním

Kurz je akreditován pod č.j. MSMT- 27727/2021-5-923 (doklad o akreditaci naleznete zde) – kombinovaná forma

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu povolání asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, dětský domov se školou)

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin teorie a 40 hodin praxe

Podmínky ukončení:

 • 80% účast
 • písemná práce
 • zkouška
 • absolvování pedagogické praxe 40 hodin ve školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ atd.), praxi si zajišťuje každý účastník sám a musí být splněna v průběhu kurzu.

Volná místa

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ

– přihlašujte se prostřednictvím této stránky, která funguje jako klasický eshop

 1. vybraný kurz vložíte do košíku, který naleznete ve spodní části stránky
 2. zkontrolujte množství a obsah košíku a přejděte do pokladny 
 3. v pokladně vyplňte fakturační údaje (kolonku škola/firma vyplňte pouze v případě, že Vám kurz hradí zaměstnavatel)
 4. zaklikněte souhlas s obchodními podmínkami a kurz objednejte. 
 5. na Vámi zadaný email bude vygenerováno potvrzení o objednávce s platebními údaji (číslo účtu, variabilní symbol = číslo objednávky)
 6. platbu přijímáme elektronicky (individuální požadavky na odložení, rozložení platby kurzovného podávejte na dvpp@scholaservis.cz)
 7. ODKAZ NA OBCHODNÍ PODMÍNKY najdete zde
Při komunikaci s kontaktní osobou (telefonicky, elektronicky) vždy uvádějte NÁZEV kurzu, MÍSTO konání a ČÍSLO objednávky. Urychlíte tím komunikaci. Děkujeme

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Holásková
metodik DVPP a koordinátor online kurzů

mobil:731 503 938
e-mail:e.holaskova@scholaservis.cz


přednášející
termín Termíny výuky:
Pátek 23.9.2022, 15:30
Sobota 24.9.2022, 12:00
Neděle 25.9.2022, 12:00
Pátek 21.10.2022, 15:30
Sobota 22.10.2022, 7:30
Neděle 23.10.2022, 7:30
Sobota 5.11.2022, 12:00
Neděle 6.11.2022,12:00
ZKOUŠKA LISTOPAD
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba