29069699_s

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a uměleckých odborných předmětů

9 500

Studium pedagogiky podle §22 odstavce 1 písmene a) zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a §3 vyhlášky číslo 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Cíl studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Struktura kurzu:

  • základy pedagogiky a didaktiky (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky)
  • základy psychologie pro pedagogy (obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga)

Ukončení kurzu:

Ústní zkouška před komisí a obhajoba písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě práce získá absolvent osvědčení s celostátní platností. Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. 11728/2020-4-377

Délka kurzu: 120 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut)

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ

– přihlašujte se prostřednictvím této stránky, která funguje jako klasický eshop

  1. vybraný kurz vložíte do košíku, který naleznete ve spodní části stránky
  2. zkontrolujte množství a obsah košíku a přejděte do pokladny 
  3. v pokladně vyplňte fakturační údaje (kolonku škola/firma vyplňte pouze v případě, že Vám kurz hradí zaměstnavatel)
  4. zaklikněte souhlas s obchodními podmínkami a kurz objednejte
  5. na Vámi zadaný email bude vygenerováno potvrzení o objednávce s platebními údaji (číslo účtu, variabilní symbol = číslo objednávky)
  6. platbu přijímáme elektronicky nebo (individuální požadavky na odložení, rozložení platby kurzovného podávejte na dvpp@scholaservis.cz)
  7. ODKAZ NA OBCHODNÍ PODMÍNKY najdete zde
Při komunikaci s kontaktní osobou (telefonicky, elektronicky) vždy uvádějte NÁZEV kurzu, MÍSTO konání a ČÍSLO objednávky. Urychlíte tím komunikaci. Děkujeme

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Holásková
metodik DVPP a koordinátor online kurzů

mobil:731 503 938
e-mail:e.holaskova@scholaservis.cz


přednášející
termín Út 6.8.2024 od 15:00
Stř 7.8.2024 od 15:00
Čtv 8.8.2024 od 8:00
Pá 9.8.2024 od 8:00
Po 19.8.2024 od 8:00
Út 20.8.2024 od 15:00
Stř 21.8.2024 od 15:00
Stř 22.8.2024 od 8:00
So 24.8.2024 od 7:30
Ne 25.8.2024 od 7:30
So 31.8.2024 od 7:30
Po 2.9.2024 od 7:30
Zk 16.9.2024 od 16:00
uzávěrka27.07.2024
určeno pro učitelům odborných předmětů SŠ; učitelům praktického vyučování a odborných praxí VOŠ; učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích; učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko DALŠÍ VZDĚLAVÁNÍ

 
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz