29069699_s

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a uměleckých odborných předmětů

9 500

Studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a §3 odstavce 2 písmena a) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérními systému.

Cíl studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Struktura kurzu:

 • základy pedagogiky a didaktiky (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky)
 • základy psychologie pro pedagogy (obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga)

Ukončení kurzu:

Ústní zkouška před komisí a obhajoba písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě práce získá absolvent osvědčení s celostátní platností. Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. 11728/2020-4-377

Délka kurzu: 120 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut)

Rámcový rozvrh vyučovacího dne (prezenční výuky):

 1. blok (3 vyučovací hodiny) 8:30 – 10:45 – přestávka (15 minut) 10:45 – 11:00
 2. blok (2 vyučovací hodiny) 11:00 – 12:30 – přestávka (30 minut) 12:30 – 13:00
 3. blok (3 vyučovací hodiny) 13:00 – 15:15 – přestávka (15 minut) 15:15 – 15:30
 4. blok (2 vyučovací hodiny) 15:30 – 17:00

Rámcový rozvrh vyučovacího dne (distanční výuky):

 1. blok (90 minut výuky) 8:30-10:00 – přestávka (60 minut) 10:00-11:00
 2. blok (90 minut výuky) 11:00-12:30 – přestávka (60 minut) 12:30-13:30
 3. blok (90 minut) 13:30-15:00

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ

– přihlašujte se prostřednictvím této stránky, která funguje jako klasický eshop

 1. vybraný kurz vložíte do košíku, který naleznete ve spodní části stránky
 2. zkontrolujte množství a obsah košíku a přejděte do pokladny 
 3. v pokladně vyplňte fakturační údaje (kolonku škola/firma vyplňte pouze v případě, že Vám kurz hradí zaměstnavatel)
 4. zaklikněte souhlas s obchodními podmínkami a kurz objednejte
 5. na Vámi zadaný email bude vygenerováno potvrzení o objednávce s platebními údaji (číslo účtu, variabilní symbol = číslo objednávky)
 6. platbu přijímáme elektronicky nebo v hotovosti při 1. setkání (individuální požadavky na odložení, rozložení platby kurzovného podávejte na dvpp@scholaservis.cz)
 7. ODKAZ NA OBCHODNÍ PODMÍNKY najdete zde
Při komunikaci s kontaktní osobou (telefonicky, elektronicky) vždy uvádějte NÁZEV kurzu, MÍSTO konání a ČÍSLO objednávky. Urychlíte tím komunikaci. Děkujeme

přednášející
termín pátek 17.9.2021, 16:00 - 17:00, informační schůzka (předaní materiálů a základních informací), uskuteční se online pře aplikaci meet
sobota18.9.2021, 8:00 - 17:00
neděle 19.9.2021, 8:00 - 17:00
pátek 24.9.2021 - 13:00 - 21:30
sobota 25.9.2021, 8:00 - 17:00
pátek 1.10.2021, 13:00 - 21:30
pátek 8.10.2021, 14:00 - 21:30
sobota 9.10.2021, 8:00 - 17:00
pátek 15.10.2021, 14:00 - 21:30
pátek 5.11.2021, 14:00 -21:30
pátek 19.11.2021, 14:00 - 21:30
sobota 20.11.2021, 8:00 - 17:00
neděle 21.11.2021, 8:00 - 17:00
ZK úterý 23.11.2021 od 15h


uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro učitelům odborných předmětů SŠ; učitelům praktického vyučování a odborných praxí VOŠ; učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích; učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz