kindergarten-504672_960_720

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost

9 500

(na základě novely zákona 563/2024Sb. od 1.9.2023 je akreditovaný vzdělávací program chápán jako rekvalifikační a je možno hradit ho z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, tj. úřadem práce)

Toto studium je realizováno podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace pro výkon činnosti:

  • pedagoga volného času vykonávajícího komplexní přímou výchovnou činnost ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání,
  • vychovatele ve školní družině a školním klubu, popř. v domově mládeže.

kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

 

Absolvent studia, získá kompetence k projektování, realizování, řízení a evaluování výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na oblast volného času dětí, žáků, studentů a dalších dospělých zájemců.

Studium je akreditováno MŠMT pod č.j.: MSMT-1140/2024-9-15

Podmínky ukončení:

  • 75% účast ve výuce,
  • zkouška
  • obhajoba písemné práce

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností.

Délka kurzu: 120 hodin teoretické výuky  (studium neobsahuje pedagogickou praxi)

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Holásková
metodik DVPP a koordinátor online kurzů
mobil:731 503 938
e-mail:e.holaskova@scholaservis.cz

V kurzu jsou volná místa


přednášející
termín Po 15.7.2024 od 12:00
Út 16.7.2024 od 12:00
St 17.7.2024 od 12:00
Čt 18.7.2024 od 12:00
Pá 19.7.2024 od 12:00
So 20.7.2024 od 8:00
Ne 21.7.2024 od 8:00
Ne 28.7.2024 od 8:00
Čt 1.8.2024 od 10:00
Pá 2.8.2024 od 10:00
Po 5.8.2024 od 10:00
Pá 9.8.2024 od 7:30
ZK po 26.8.2024 od 16:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro zájemci o povolání pedagoga volného času
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko DALŠÍ VZDĚLAVÁNÍ

 
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz