• Omlouváme se, ale tento produkt nelze zakoupit.
kindergarten-504672_960_720

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost

9 500

Toto studium je realizováno podle § 22 odstavce 1 písmene b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odstavce 2 písmene c) vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace pro výkon činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Absolvent se specializací pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost, získá kompetence k projektování, realizování, řízení a evaluování výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na oblast volného času dětí, žáků, studentů a dalších dospělých zájemců.

Studium je akreditováno MŠMT pod č.j. 20863/2020-4-614.

Podmínky ukončení:

80% účast, zkouška před komisí, závěrečná písemná práce

Účastníci po absolvování kurzu obdrží certifikát s celostátní platností

Délka kurzu: 120 hodin

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Holásková
metodik DVPP a koordinátor online kurzů
mobil:731 503 938
e-mail:e.holaskova@scholaservis.cz

V kurzu jsou volná místa


přednášející
termín Kurz proběhne online (případné změny budou určeny posle covidové situace)
Sobota 25.6.2022, 13:00 - 19:30
Pátek 1.7.2022, 12:00 - 19:30
Sobota 2.7.2022, 12:00 - 18:30
Neděle 3.7.2022, 12:00 - 18:30
Pondělí 4.7.2022, 12:00 - 18:30
Pátek 8.7.2022, 7:30 - 14:00
Pondělí 11.7.2022, 7:30 - 14:00
Úterý 12.7.2022, 7:30 - 14:00
Čtvrtek 14.7.2022, 7:30 - 14:00
Pondělí 18.7.2022, 12:00 - 18:30
Sobota 23.7.2022, 12:00 - 18:30
Sobota 6.8.2022, 14:00 - 19:30
ZK pátek 26.8.
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro zájemci o povolání pedagoga volného času
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Kurz se uskuteční online formou

 
kontaktní osoba