kindergarten-504672_960_720

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost

9 500

Toto studium je realizováno podle § 22 odstavce 1 písmene b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odstavce 2 písmene c) vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace pro výkon činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Absolvent se specializací pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost, získá kompetence k projektování, realizování, řízení a evaluování výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na oblast volného času dětí, žáků, studentů a dalších dospělých zájemců.

Studium je akreditováno MŠMT pod č.j. 13671/2017-2-720.

Podmínky ukončení:

80% účast, zkouška před komisí, závěrečná písemná práce

Účastníci po absolvování kurzu obdrží certifikát s celostátní platností

Délka kurzu: 120 hodin

Termíny kurzu byly upraveny (v rozpisu již platné)


přednášející
termín pátek 1. 11. 2019, 12:00 - 20:00
sobota 3. 11. 2019, 8:00 - 16:30
pátek 8. 11. 2019, 12:00 - 20:00
pátek 22. 11. 2019, 12:00 - 20:00
pátek 29. 11. 2019, 12:00 - 20:00
pátek 6. 12. 2019, 12:00 - 20:00
sobota 14. 12. 2019, 8:00 - 17:00
neděle 15. 12. 2019, 8:00 - 17:00
pátek 20. 12. 2019, 12:00 - 20:00
sobota 4. 1. 2020, 8:00 - 17:00
neděle 5. 1. 2020, 8:00 - 17:00
sobota 11. 1. 2020, 8:00 - 16:30
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro zájemci o povolání pedagoga volného času
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Barbora Krejčířová
mobil: 725 313 635
e-mail: b.krejcirova@scholaservis.cz