Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

15 900

Základním cílem vzdělávání je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).

Základní cíle vzdělávání – vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní

 • samostatně vyhledávat tyto děti, žáky, studenty s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování
 • pracovat s takovými dětmi, žáky, studenty a uplatnit vhodné pedagogicko-psychologické přístupy
 • doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence
 • spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Celkově je program koncipován do devíti tématických okruhů, v celkovém rozsahu 250 hodin, z toho je 200 hodin přímé výuky prezenční formou a 50 hodin praxe

 1. poradenské systémy a primární prevence ve školství
 2. legislativní rámec
 3. primární prevence v podmínkách školy
 4. specifika role školního metodik prevence
 5. školní třída, její vedení a diagnostika
 6. rodina a komunikace s rodiči
 7. sociálně nežádoucí jevy, riziková chování
 8. monitorování

Toto studium je realizováno podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, která nabývá účinnosti dnem 1. září 2005. Studium je akreditováno MŠMT pod č.j. 13671/2017-2-720.

Podmínky ukončení: 80% účast, obhajoba písemné práce a zkouška

Kurz přesunut do školících prostor v Prostějově


přednášející ,
termín sobota 15. 12. 2018, 8:30 - 16:30
neděle 16. 12. 2018, 8:30 - 16:30
sobota 19. 1. 2019 8:30 - 16:30
neděle 20. 1. 2019, 8:30 - 16:30
sobota 23. 2. 2019, 8:30 - 16:30
neděle 24. 2. 2019, 8:30 - 16:30
sobota 23. 3. 2019 8:30 - 16:30
neděle 24. 3. 2019, 8:30 - 16:30
sobota 13. 4. 2019, 8:30 - 16:30
neděle 14. 4. 2019, 8:30 - 16:30
sobota 4. 5. 2019 8:30 - 16:30
neděle 5. 5. 2019, 8:30 - 16:30
sobota 21. 9. 2019, 8:30 - 16:30
neděle 22. 9. 2019, 8:30 - 16:30
sobota 19. 10. 2019 8:30 - 16:30
neděle 20. 10. 2019, 8:30 - 16:30
sobota 16. 11. 2019, 8:30 - 16:30
neděle 17. 11. 2019, 8:30 - 16:30
poslední setkání bude upřesněno
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro učitelé, kteří vykonávají, či budou vykonávat funkci metodika prevence na ZŠ a SŠ
zaměření / /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz