škola

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

17 900

Charakteristika:

Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.

Tématické celky:

 • MODUL – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
 • MODUL – Pracovní právo
 • MODUL –  Financování školy         
 • MODUL – Organizace školy a pedagogického procesu  
 • Pedagogická praxe ve školských zařízeních  
 • Obhájení písemné  práce,  pohovor o stáži a ověření získaných znalostí

Hodinová dotace :

Hodinová dotace  činí 105 vyučovacích hodin přímé výuky a  třídenní stáž v rozsahu 15 hodin na školách, celkem tedy 120 vyučovacích hodin.

Termín:

 • 6.2.2023
 • Další termíny budou upřesněny

lektor: Kolektiv lektorů

místo konání:

 • Scholaservis Prostějov
 • Palackého 151/10
  Prostějov  796 01

přednášející
termín pondělí 6. února 2023 od 9:00 hodin
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko dvpp

 
kontaktní osoba
Mgr. Zdeňka Roháčková
mobil: 775 033 326
e-mail: z.rohackova@scholaservis.cz