Učitelé MŠ a dítě s odloženou školní docházkou

Učitelé MŠ a dítě s odloženou školní docházkou

1 200

Seminář je zaměřen  na problematiku dětí s odloženou školní docházkou pohledem učitelky mateřské školy. Propojí teoretické poznatky s pedagogickou praxí v oblastech pedagogické dokumentace, výchovně – vzdělávacích strategiích a praktických činnostech se zaměřením na oblast grafomotoriky, která byla vyhodnocena jako jedna  z příčin odložené školní docházky. Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-25072/2016-2-771.

Klíčové oblasti vzdělávací aktivity:

  • Koncepční rámec výchovy a vzdělávání dětí s OŠD pohledem České Školní Inspekce
  • Rozbor dokumentace (dokumenty ve věci zákonného zástupce dítěte)
  • Definice dítěte s odloženou školní docházkou a nejčastější příčiny
  • Žádost  a rozhodnutí o odkladu školní docházky
  • Metodický přístup k dítěti s OŠD
  • Individualizace dítěte v  souvislosti s OŠD;
  • Příčiny grafomotorických nedostatků a jejich prevence (grafomotorické chvilky a motivační cvičení, spolupráce rodiny a školy v rámci prevence grafomotorických nedostatků)
  • příklady z pedagogické praxe

Délka kurzu: 8 hodin


přednášející
termín úterý 28. 3. 2017, 13:00 - 19:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro pedagogičtí pracovníci MŠ, asistenti pedagogů
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz