Učíme efektivně CLILem I.

Učíme efektivně CLILem I.

800

Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele 1. stupně ZŠ s možnostmi výuky cizího jazyka v hodinách matematiky, přírodovědy, výtvarné, pracovní, hudební a tělesné výchovy. Účastníci se zaměří na práci s běžným učivem, doplněným aktivitami na pochopení a procvičení jazyka. Kurz tak povede k osvojení si základních poznatků v obou jazycích. Účastníci si vyzkouší aktivity z běžných hodin, doplněné o jazyková cvičení a aktivity, které jsou cílené na potřeby konkrétních žáků. Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT-25072/2016-2-771.

Doporučujeme, aby jazyková úroveň uchazečů byla B1 – B2 dle SERR

Délka kurzu: 8 hodin

Kurz může být zařazen do šablony II/2.12

  • Pro lepší aplikaci metody CLIL do výuky by se pedagogové – nejazykáři měli zúčastnit vzdělávacího programu DVPP o minimální délce 8 hodinpřednášející
termín pondělí 5. 3. 2017, 9:00 - 15:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro pedagogičtí pracovníci ZŠ, pedagogičtí pracovníci ŠD, asistenti pedagogů
zaměření /
šablona šablona II/2.12
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz