Učíme efektivně CLILem I. a II.

Učíme efektivně CLILem I. a II.

1 600

Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele ZŠ s možnostmi výuky cizího jazyka v hodinách matematiky, přírodovědy, výtvarné, pracovní, hudební a tělesné výchovy. Účastníci se zaměří na práci s běžným učivem, doplněným aktivitami na pochopení a procvičení jazyka. Kurz tak povede k osvojení si základních poznatků v obou jazycích. Účastníci si vyzkouší aktivity z běžných hodin, doplněné o jazyková cvičení a aktivity, které jsou cílené na potřeby konkrétních žáků. Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT-25072/2016-2-771.

Doporučujeme, aby jazyková úroveň uchazečů byla B1 – B2 dle SERR

Délka kurzu: 16 hodin


přednášející
termín pondělí 5. 3. 2018, 9:00 - 15:00
pondělí 26. 3. 2018, 9:00 - 15:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro pedagogičtí pracovníci ZŠ, pedagogičtí pracovníci ŠD, asistenti pedagogů
zaměření
šablona šablona II/2.1 nebo šablona II/2.12
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz