Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ

Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ

3 000

Cílem kurzu je vybavit předškolní pedagogy kompetencemi, které umožní úspěšnější začlenění dvouletých dětí do MŠ. Seznámí účastníky s vývojovými specifiky dvouletého dítěte a metodami pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti a uspokojování potřeb dvouletých dětí.

Obsah kurzu:

  • Vzdělávací systémy ranného vzdělávání ve vybraných zemích
  • Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v ČR
  • Zapojení rodin do raného vzdělávání
  • Charakteristiky vývoje dítěte v období raného dětství (fyzický, sociální, emocionální, kognitivní a jazykový vývoj)
  • Vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte
  • Stimulace motorických dovedností
  • Podpora rozvoje poznávacích procesů
  • Učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro experimentaci
  • Správný mluvní vzor, podpora sémantické složky řeči, rozvoj komunikace
  • Osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti

Délka kurzu: 24 hodin


přednášející
termín středa 15. 3. 2017, 8:00 - 14:30
středa 22. 3. 2017, 8:00 - 14:30
čtvrtek 6. 4. 2017, 8:00 - 14:30
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Pro pedagogické pracovníky MŠ
zaměření
šablona šablona I/2.4
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz