felt-tip-pens-1499044_960_720

Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku v praxi konkrétní MŠ

850

Seznámení s náplní předmatematické gramotnosti podle RVP PV, ukázky metod a forem práce, role aktéra a pozorovatele, příprava na školní matematiku. Videozáznamy práce lektorky s dětmi v konkrétní MŠ, rozbor činnosti (cíle, metody, podmínky, výsledky), zařazení do systému RVP PV, zařazení  činností rozvíjející PMG do fotodokumenatce školy.

Délka kurzu: 5 hodin


přednášející
termín úterý 17. 4. 2018, 13:00 - 18:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro pedagogičtí pracovníci MŠ, asistenti pedagogů
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Olomoucká 25
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz