felt-tip-pens-1499044_960_720

Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku v praxi konkrétní MŠ

850

Seznámení s náplní předmatematické gramotnosti podle RVP PV, ukázky metod a forem práce, role aktéra a pozorovatele, příprava na školní matematiku. Videozáznamy práce lektorky s dětmi v konkrétní MŠ, rozbor činnosti (cíle, metody, podmínky, výsledky), zařazení do systému RVP PV, zařazení  činností rozvíjející PMG do fotodokumenatce školy.

Délka kurzu: 5 hodin


přednášející
termín úterý 17. 4. 2018, 13:00 - 18:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro pedagogičtí pracovníci MŠ, asistenti pedagogů
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz