Praktické finanční úlohy a hry

Praktické finanční úlohy a hry

4 726

Cílem akce je podpora odborného růstu pedagogických pracovníků v oblasti finanční matematiky a využívání efektivních vyučovacích metod.  Obsahem programu je seznámení účastníků s úlohami, podpůrnými materiály a interaktivními formami výuky ve výuce finanční matematiky, které si sami prakticky vyzkouší. Příklady následují v logické posloupnosti od nejjednodušší úrovně ke složitějším. Hlubší pochopení problematiky podporuje vyzkoušení interaktivních forem výuky (herních simulací reálného finančního života) účastníky.

Lektor Mgr. Petr Jakeš je autorem učebních osnov předmětu Finanční hospodaření,  lektor DVPP pro finanční gramotnost

Délka kurzu: 16 hodin


přednášející
termín úterý 15. 5. 2018, 14:00 - 20:00
čtvrtek 24. 5. 2018, 14:00 - 20:00
uzávěrka05.05.2018
určeno pro Pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
zaměření
šablona šablona II/2.1
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Olomoucká 25
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Mgr. Radka Krahulcová
telefon: 582 348 520
mobil: 721 087 136
e-mail: r.krahulcova@scholaservis.cz