rotin-sur-bois-3

Pletení z pedigu

1 500

Workshop ja zaměřený na zvládnutí základních technik této umělecko-řemeslné  činnosti. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé, vhodný pro všechny věkové kategorie, cílem je vytváření dekoračních i užitkových předmětů z přírodních materiálů (pedig, provaz, sisal) v kombinaci s jinými materiály (korálky, knoflíky aj.). Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-16296/2016-2-556.

Délka kurzu: 16 hodin (4 setkání)


přednášející
termín pondělí 11. 12. 2017, 16:00 - 19:00
pondělí 8. 1. 2018, 16:00 - 19:00
pondělí 22. 1. 2018, 16:00 - 19:00
pondělí 12. 2. 2018, 16:00 - 19:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Pedagogičtí pracovníci zabývající se výtvarně pracovními činnostmi ve všech typech škol, veřejnost
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz