boys-286245_960_720

Matematická gramotnost pro 1. stupeň ZŠ (s prvky Hejného)

4 466

Cílem akce je podpora odborného růstu pedagogických pracovníků v oblasti matematiky a využívání efektivních vyučovacích metod.  Obsahem programu je seznámení účastníků s úlohami, podpůrnými materiály a interaktivními formami výuky ve výuce matematiky, které si sami prakticky vyzkouší. Příklady následují v logické posloupnosti od nejjednodušší úrovně ke složitějším. Hlubší pochopení problematiky podporuje vyzkoušení interaktivních forem výuky účastníky.

Délka kurzu: 16 hodin

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Roháčková, 

  • email: z.rohackova@scholaservis.cz
  • telefon: 775 033 326

přednášející
termín středa 30. 5. 2018, 14:00 - 17:00
pondělí 4. 6. 2018, 14:00 - 17:00
pondělí 11. 6. 2018, 14:00 - 17:00
středa 13. 6. 2018, 14:00 - 17:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro učitelé 1. stupně ZŠ
zaměření
šablona šablona III/2.2
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz