4634809 - kid singing, with black microphone on white background

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence

4 800

Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty. Vychází z Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.  Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje teoretické přednášky i praktické semináře vedené interaktivním způsobem o metodách a formách rozvoje řečových funkcí u dětí předškolního a mladšího školního věku, včetně ukázky logopedické diagnostiky. Praktická část obsahuje ukázku logopedické péče a práci frekventantů s dětmi přímo na svém pracovišti.

Kurz je ukončen závěrečným pohovorem: Rozprava nad vypracovanou kazuistikou a vytvořeními pomůckami. Zodpovězení vylosované otázky

Délka kurzu: 40 hodin výuky a 20 hodin praxe s dětmi


přednášející
termín POZOR ÚPRAVA TERMÍNŮ !!!!!

pátek 2. 2. 2018 : 14:00 - 18:30
sobota 3. 2. 2018 : 8:00 - 16:15

pátek 16. 2. 2018 : 14:00 - 18:30
sobota 17. 2. 2018 : 8:00 - 18:30

pátek 2. 3. 2018 : 14:00 - 18:30
sobota 3. 3. 2018 : OD 8:00 ZÁVĚREČNÝ POHOVOR
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Učitelé MŠ, učitelé přípravných tříd, speciální pedagogové, asistenti pedagogů
zaměření /
šablona šablona I/3.1
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz